Slide background
Slide background
Slide background

Het uithalen en opnieuw aanbrengen van voegwerk, gevelreiniging, impregneren/hydrofoberen van gevels, zettingen en deformaties in het metselwerk behoren ook tot de werkzaamheden.

De stalen lateien (draagbalken in metselwerken) kunnen ook in de loop de jaren aangetast worden door roestvorming, waardoor het draagvermogen sterk afneemt. Dit kunt u zien door het uitdrukken van de stenen boven de raamkozijnen.

HKZ kan deze staalbalken conserveren of vervangen.

HKZ Specialisatie heeft zich ook gespecialiseerd in het verwerken van renovatie spouwankers

In Nederland hebben zich de afgelopen jaren een aantal incidenten voorgedaan waarbij een bakstenen gevel van een flatgebouw deels is ingestort. Het probleem doet zich voor bij spouwmuren. Dit zijn dubbele muren met een ruimte ertussen. De twee muren zijn op veel plaatsen met elkaar verbonden door zogenaamde spouwankers. Dit zijn vaak verzinkte of gegalvaniseerde ankers rond 6 mm die de buitenmuur stabiel verbinden met de binnenmuur.

De oorzaak van losrakende geveldelen ligt veelal in de slechte staat of geringe aantal van de spouwankers en de aantasting van het ondersteunende beton.

Door middel van een technisch onderzoek naar de staat en veiligheid van de gevel kunnen de risico’s beter beheersbaar gemaakt worden.

Onze werkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd naar ARBO gestelde eisen en verplichtingen en zo uitgevoerd met zo min mogelijk overlast naar de opdrachtgever.