Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Betonschade’s worden meestal veroorzaakt door het roesten van de wapening in het beton het zgn betonrot. Ook door het zetten van een gebouw kunnen er op diverse manieren scheuren of reparaties ontstaan.

HKZ repareert betonnen balkons, gallerijen en vloeren. Ook zijn wij gespecialiseerd in het aangieten van Prefab beton-elementen en ondersabelen van staalconstucties, het vervangen of conserveren van de stalen uitbrengers van balkons, wat veel voorkomt in de oudbouw betonconstructies.

Ook het vervangen van balkondoorvoeren of de zogeheten HWA’s, hemelwater afvoeren behoren tot ons specialisme. Voor een betonreparatie kunnen we gebruik maken van een minerale reparatie mortel (cementbasis) of van een 2 componenten epoxy mortel.

Constructieve schade

Een constructieve schade is een schade waarbij de sterkte van de constructie wordt aangetast. Het betreft hier al of niet gewapend beton, bestemd om spanningen op te nemen. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van blootliggend wapeningsstaal.
Wapening heeft niet altijd een constructieve waarde. Kortweg bestaan er hoofdwapening en hulpwapening. Hoofdwapening heeft altijd een constructieve bijdrage. Hulpwapening kan, afhankelijk van het ontwerp, een constructieve bijdrage hebben. Dit moet in de praktijk beoordeeld worden.
Voor het repareren van een constructieve schade mag alleen een CC of PCC mortel worden gebruikt. Een PCC mortel heeft een temperatuursbestandheid van circa 300°C, gelijkwaardig aan beton. Vanwege deze eigenschap mag een PCC mortel voor constructieve reparaties worden gebruikt.

Niet constructieve schade

Een PC mortel mag niet voor constructieve schade worden gebruikt omdat de mortel onvoldoende bestand is bij brand. De temperatuursbestandheid van een PC mortel is circa 80°C. Boven deze temperatuur neemt de sterkte van de mortel af en komt de constructie in gevaar.Een PC mortel is daarom alleen geschikt voor niet constructieve reparaties.
Onder niet constructieve schade valt bijvoorbeeld de correctie van een betonoppervlak of het vullen van gietgallen. Doorgaans worden deze schades gerepareerd met een PC mortel.  Afhankelijk van de diepte van de reparatie kunnen hier ook PCC mortels voor worden gebruikt.

Onze werkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd naar ARBO gestelde eisen en verplichtingen en zo uitgevoerd met zo min mogelijk overlast naar de opdrachtgever.